Service Center

Domestic Network

1.Xinjiang Uygur Autonomous Region

2.Tibet Autonomous Region

3.Inner Mongolia Autonomous Region

4.Gansu

5.Qingdao

6.Sichuan

7.Guizhou

8.Yunnan

9.Shaanxi

10.Shanxi

11.Hebei

12.Anhui

13.Jiangsu

14.Zhejiang

15.Fujian

16.Hainan

17.Guangdong

18.Jilin

19.Ningxia

20.Macao

21.Hong Kong

22.Taiwan

23.Tianjin

24.Shanghai

25.Beijing

International Network

Japan

Thailand

India

Iran

Nepal

Philippine Islands

Pakistan

Egypt

Uzbekistan

Mongolia

Turkey

Tajikistan

Vietnam

Bengal

Jordan

South Africa

Lithuania

Russia

Peru

Indonesia

Data Download